پرسش‌های متداول


شرایط پذیرش در مرکز رشد چگونه است؟

به صورت های : 1- هسته فناور 2- واحد فناور 3-بخش R&D مستقر در مرکز  4-شرکت دانش بنیان مستقر در مرکز

مراحل پیش رشد و رشد چه زمانی طول می کشد؟

پیش رشد 12-6 ماه و رشد 4-3 سال

مرحله پیش رشد چیست؟

درمرحله پیش رشد ، فرد حقیقی یا حقوقی ایده ای را در مدت 6تا 9 ماه به نمونه سازی می رساند و برای ورود به مرحله رشد آماده می کند.

مرحله رشد چیست؟

این مرحله ممکن است تا 4 سال طول بکشد که شخص حقوقی قاعدتا شرکت سهامی خاص ویا تعاونی و...میتواند باشد و باید پس از ساخت نمونه اولیه در مرحله پیش رشد در این مرحله محصول خود را به تولید انبوه برساند

آیا مراحل پیش رشد و رشد قابل تمدید است؟

بلی چنانچه شرایط تمدید رادارا باشند ازجمله برنامه کاری ارائه شده ، پیشرفت قابل قبولی داشته باشند که به تائید ناظر واعضاء شورای مرکز رشد رسیده باشد.

مزایای استقرار در مرکز رشد چیست؟

استفاده از خدمات مشاوره ای، علمی و فنی اعضای هیات علمی ، استفاده از امکانات آزمایشگاهی ، استفاده از امکانات خدمات عمومی و رفاهی شامل سلف سرویس ، سالن ورزشی ، کتابخانه، استفاده از تسهیلات مالی 

چه طرح هایی قابل ارائه به مرکز رشد می باشد؟

دارای فناوری بوده ، نو باشد، توجیه اقتصادی داشته باشد، بازار مصرف داشته باشد، تولید مستمر داشته باشد، از مرحله پژوهشی گذر کرده باشد