واحد فناور دانش بنیان نانو گستر کاوه

 

 

زمینه فعالیت : متالورژی و نانو ذرات

مدیر عامل :  سید عبدالمجید خادم