هسته فناور ساوه پاروت

 

زمینه فعالیت: اصلاح نژاد و تکثیر پرندگان زینتی

مدیر عامل : کمال حیدری