وبینارهای آموزشی

مرکز رشد وبینارهای آموزشی برگزار می کند:

جهت شرکت در وبینار لطفا در ساعت برگزاری با مراجعه به آدرس زیر

  89.43.10.16/roshd

و به صورت مهمان (Guest) و تایپ نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه شوید.

لینک و پوستر این وبینارها در زیر قابل مشاهده می باشد.

 

1-وبینار آموزشی "مقدمه ای بر گیاهان دارویی در زندگی روزمره"-سه شنبه-16/10/99 ساعت 11 -دکتر پژمان مرادی، دانشیار گروه باغبانی- پوستر وبینار

2-وبینار آموزشی "رهبری هوشمند در سازمانها" -پنج شنبه-25/10/99 ساعت 11-دکتر امیرحسین محمدداودی، دانشیار گزوه مدیریت-پوستر وبینار

3-وبینار آموزشی" آنزیم های کلیدی در گیاهان" -دوشنبه-6/11/99 ساعت 12-خانم دکتر مژگان فرزامی سپهر، دانشیار گروه زیست شناسی- پوستر وبینار